Przygotowanie na przyszłość z emeryturą

Opublikowano w

Według naszych źródeł liczba samozatrudnionych i kontraktowych, którzy nadal przygotowują się do przejścia na emeryturę poprzez inwestowanie w emeryturę, uległa drastycznemu zmniejszeniu. Częściowo można to przypisać trwającej sytuacji Covid-19 i zmniejszeniu lub braku dochodów, z którymi borykało się wielu wykonawców, co stawia wielu w […]

Czytaj więcej