All employers must comply with the Government’s requirement that you prove who you are and your entitlement to work in the UK.

As of the 6th April 2022 HMRC has implemented a digital checking service which ALL employers are required to use where possible.

To do so you will need to visit https://www.gov.uk/prove-right-to-work where you will be able to generate a code that will allow us to check your status.

If you are unable to use this service then you will need to carry out the steps in the the following process. Please note that the following will need to be validated in person or on video call and recorded for evidence. This is a legal requirement.

You will need to provide us with copies of: –

  • Paszport potwierdzający, że jesteś obywatelem brytyjskim lub obywatelem Wielkiej Brytanii i kolonii z prawem pobytu w Wielkiej Brytanii, lub
  • Paszport lub krajowy dowód tożsamości potwierdzający, że jesteś obywatelem kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym Szwajcarii, lub
  • Paszport potwierdzony w celu wykazania, że możesz przebywać w Wielkiej Brytanii i wykonywania dowolnej pracy, lub potwierdzony w celu wykazania, że jesteś zwolniony z kontroli imigracyjnej, możesz przebywać w Wielkiej Brytanii na czas nieokreślony, masz prawo pobytu w Wielkiej Brytanii UK lub nie ma limitu czasu na Twój pobyt.

Jeśli nie jesteś w stanie dostarczyć jednego z powyższych, będziesz musiał dostarczyć wyraźne kopie następujących dokumentów, jeden dokument z Działu A i jeden dokument z Działu B wraz z dokumentacją wyraźnie wskazującą Twój numer ubezpieczenia społecznego (tj. P45, P60, lub karta ubezpieczenia społecznego).

Sekcja A

Biometryczny dokument imigracyjny
Wydawany przez Agencję ds. Granic i Imigracji, który wskazuje, że możesz przebywać w Wielkiej Brytanii na czas nieokreślony lub nie masz ograniczeń czasowych.

Potwierdzony dokument podróży
Aby pokazać, że możesz przebywać w Wielkiej Brytanii i wykonywać każdy rodzaj pracy.

Certyfikat aplikacji
Wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych lub Agencję ds. Granic i Imigracji obywatelowi kraju EOG lub Szwajcarii, stwierdzające, że możesz podjąć pracę w wieku poniżej 6 miesięcy.

Karta stałego pobytu
Lub dokument pobytowy, zaświadczenie o rejestracji lub dokument potwierdzający lub wskazujący na pobyt stały wydany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych lub Agencję ds. Granic i Imigracji obywatelowi lub członkowi rodziny państwa EOG lub Szwajcarii.

Pełne świadectwo urodzenia lub adopcji
Wydane w Wielkiej Brytanii, które zawiera imię (imiona) co najmniej jednego rodzica; lub Świadectwo urodzenia lub adopcji wydane na Wyspach Normandzkich, Wyspie Man lub Irlandii.

Dokument statusu imigracyjnego
Wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych lub Agencję ds. Granic i Imigracji z potwierdzeniem, że możesz przebywać w Wielkiej Brytanii na czas nieokreślony lub nie ma ograniczeń czasowych na pobyt.

Karta pobytu
Lub dokument wydany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych lub Agencję ds. Granic i Imigracji stwierdzający, że możesz podjąć pracę.

Zaświadczenie o rejestracji
Albo naturalizacja jako obywatel brytyjski.

Sekcja B

Dowolny ważny paszport.

Tymczasowe lub pełne prawo jazdy ze zdjęciem i podpisem.

Dowód osobisty ze zdjęciem i podpisem.

As stated before, if you cannot provide the code for us to check online then you will need to show us evidence from the criteria above either in person, or on a live video call. The video will be recorded for evidence and by doing so you give Payments Pro explicit permission to store this evidence on your record.