Witamy na stronie Payments Pro („Witryna”). Każde użycie terminów „My”, „Nasz” lub „Nas” odnosi się do właściciela witryny; Payments Pro Limited, numer rejestracyjny firmy: 10763957, z siedzibą: 215-221 Borough High Street, London, SE1 1JA.

Termin „Ty”, „Twój” lub „Użytkownik” odnosi się do użytkownika lub osoby przeglądającej naszą stronę internetową.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsze Warunki użytkowania, wraz z wszelkimi innymi dokumentami, o których mowa w niniejszym dokumencie, określają warunki użytkowania, na których możesz korzystać z Naszej Witryny.

Treści na naszej stronie w żaden sposób nie stanowią porady, na której powinieneś polegać. Podawany jest wyłącznie w celach informacyjnych.

Zawsze należy zasięgnąć profesjonalnej lub specjalistycznej porady przed podjęciem jakichkolwiek działań w związku z wynagradzaniem za usługi zatrudnienia.

Nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani gwarancji, że Nasza Witryna spełni Twoje wymagania lub że nie naruszy praw osób trzecich. .

Dokładamy uzasadnionych starań, aby treści i informacje w naszej Witrynie były kompletne, dokładne i aktualne. . Nie składamy jednak żadnych oświadczeń, gwarancji ani gwarancji (wyraźnych lub dorozumianych), że treść jest kompletna, dokładna lub aktualna.

Dostęp do naszej strony internetowej

Dostęp do naszej Witryny jest bezpłatny. Dostęp do naszej strony internetowej jest zapewniany „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. Możemy zmienić, zawiesić lub przerwać działanie naszej Witryny (lub dowolnej jej części) w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Nie ponosimy wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności, jeśli Nasza Witryna (lub jakakolwiek jej część) jest niedostępna w dowolnym czasie i przez dowolny okres.

Prawa własności intelektualnej

Wszystkie treści zawarte w naszej Witrynie oraz prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej związane z tymi treściami, o ile nie zaznaczono inaczej, należą do nas lub zostały przez nas licencjonowane. Cała zawartość jest chroniona przez obowiązujące w Wielkiej Brytanii i międzynarodowe prawa i traktaty dotyczące własności intelektualnej.

Użytkownik nie może powielać, kopiować, rozpowszechniać, sprzedawać, wynajmować, udzielać podlicencji, przechowywać ani w jakikolwiek inny sposób ponownie wykorzystywać treści z Naszej Witryny, chyba że otrzymamy na to wyraźną pisemną zgodę.

Możesz:

  • Dostęp do naszej Witryny, przeglądanie i korzystanie z niej w przeglądarce internetowej (w tym wszelkie możliwości przeglądania sieci wbudowane w inne rodzaje oprogramowania lub aplikacji);
  • Pobierz naszą stronę internetową;
  • Drukuj strony z naszej witryny internetowej;
  • Pobieranie wyciągów ze stron w naszej Witrynie; i
  • Zapisz strony z naszej witryny.

Nie możesz wykorzystywać żadnych treści drukowanych, zapisanych lub pobranych z Naszej Witryny w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania licencji od nas (lub odpowiednio naszych licencjodawców), aby to zrobić.

Linki do naszej strony internetowej

Możesz połączyć się z naszą stroną internetową, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem, i nie robisz tego w sposób sugerujący jakąkolwiek formę stowarzyszenia, poparcia lub aprobaty z naszej strony, jeśli takie nie istnieje.

Nasza odpowiedzialność

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec żadnego Użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody, przewidywalne lub w inny sposób, w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), za naruszenie obowiązku ustawowego lub w inny sposób, wynikające z lub w związku z wykorzystaniem (lub niemożnością korzystania) z Naszej Witryny lub korzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach zawartych w Naszej Witrynie.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i gwarancje (wyraźne lub dorozumiane), które mogą mieć zastosowanie do Naszej Witryny lub jakiejkolwiek treści zawartej w Naszej Witrynie.

Jeśli jesteś użytkownikiem biznesowym, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysków, sprzedaży, działalności lub przychodów; utrata możliwości biznesowych, dobrej woli lub reputacji; utrata oczekiwanych oszczędności; przerwy w działalności; lub za jakiekolwiek pośrednie lub wtórne straty lub szkody.

Dokładamy wszelkich starań i dbamy o to, aby Nasza Witryna była wolna od wirusów i innego złośliwego oprogramowania. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z wirusa lub innego złośliwego oprogramowania, ataku rozproszonej odmowy usługi lub innych szkodliwych materiałów lub zdarzeń, które mogą niekorzystnie wpłynąć na Twój sprzęt, oprogramowanie, dane lub inne materiały, które wystąpią w wyniku korzystania przez Ciebie z Naszej Witryny (w tym pobierania z niej dowolnych treści) lub jakiejkolwiek innej witryny, do której odwołuje się Nasza Witryna.

Nie przyjmujemy ani nie przyjmujemy odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek zakłóceń lub niedostępności Naszej Witryny wynikających z przyczyn zewnętrznych, w tym między innymi awarii sprzętu dostawcy usług internetowych, awarii sprzętu hosta, awarii sieci komunikacyjnej, zdarzeń naturalnych, działań wojennych, lub ograniczenia prawne i cenzura.

Zmiany niniejszych Warunków użytkowania

W każdej chwili możemy zmienić niniejsze Warunki użytkowania. Wszelkie takie zmiany staną się wiążące dla Ciebie z chwilą pierwszego skorzystania z naszej Witryny po wprowadzeniu zmian. Dlatego zaleca się od czasu do czasu sprawdzać tę stronę.

W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między aktualną wersją niniejszych Warunków użytkowania a jakąkolwiek poprzednią wersją(ami), pierwszeństwo mają postanowienia aktualne i obowiązujące, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

Kontakt z nami

Aby skontaktować się z nami, użyj adresu e-mail info@paymentspro.co.uk lub użyj dowolnych danych kontaktowych podanych na naszej stronie kontaktowej.

Prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu Anglii i Walii. Spory powstałe w związku z niniejszymi Warunkami użytkowania podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.